forex trading logo

Címlap Általános Iskolai beisk.
Általános Iskolai beiskolázás PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Itt olvashatják a Kormányhivatal által kiadott FELHÍVÁS-t.

 

 

 A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek- egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelenni!

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően is együttesen gyakorolják jogaikat, ezért a beiratkozásnál mindkettejüknek meg kell jelenniük. Kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

 

Nem elég az a határozat, ami kimondja, kinél van elhelyezve a gyermek, és nem elég a másik szülő meghatalmazása!

 

 

 

A 2017/2018 tanévben első osztályt kezdő gyermekek beiratkozásának időpontja:     

 

2017. április 20. (csütörtök)  8-19 óra között

2017. április 21. (péntek)  8-19 óra között

 

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jogszabályi változások miatt bővült a beadandó dokumentumok köre!

           

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

 1. 1.A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány)
 2. 2.A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 3. 3.A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 4. 4.Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya (lsd. kieg. információk

 

Kiegészítő információk:

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 • óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

Beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok

 

Kedves Szülők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lenti mellékletekben található nyilatkozatokat a beiratkozáskor előre kitöltve legyenek szívesek magukkal hozni. Segítségüket köszönjük szépen!   Iskolavezetés    

 

 1. 1.Nyilatkozat - a szülői felügyelet gyakorlásának vonatkozásában – Letöltés (.PDF)

(egyedülálló szülő esetén: szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló határozat, halotti anyakönyvi kivonat, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet)

 1. 2.Nyilatkozat – etika/ hit és erkölcstan – Letöltés (.PDF)
 2. 3.Nyilatkozat – az életvitelszerű tartózkodásról – Letöltés (.PDF)
 3. 4.Nyilatkozat – iskolák sorrendjéről – Letöltés (.PDF)

(iskolánknak nincs körzete, ezért kell nyilatkozniuk, hogy melyik az az 1.,2.,3. iskola, amely az Önök számára még elfogadható lenne.)

 

 

Diákigazolvány igénylés

       

Útmutató a diákigazolvány igényléséhez

 

1. A diákigazolvány elkészítéséhez szükség van:

 

 • "NEK" adatlapra, amelyet a szülőnek kell a gyermekkel együtt elkészíttetnie

Az igénylést a lakhely szerinti Kormányablakban kell elindítani, melyhez az alábbi iratokra van szükség:

-         születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy

-         egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya.

 

Az okmányiroda készíti el a szükséges fényképet is!

 • az igazolványok kiállítása díjmentes
 • A folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.

2. A júniusi szülői értekezleten:

 • a szülőnek magával kell hoznia az elkészült "NEK" adatlapot


3. Intézményi csoportos megrendelés:

 • az iskola a beérkezett adatlapok alapján csoportosan és elektronikus úton rendeli meg a diákigazolványokat

4. Fontos tudnivaló:

 • a diákigazolványokat a gyártó postán juttatja el intézményünkbe, az elkészült igazolványok a szeptemberi iskolakezdés után vehetőek át.

 A XVIII. kerületi Kormányablak fogadási ideje:

Kormányablak: Üllői út 445.          

tel.: 061/896 40 98                           

Hétfő:         7.00 – 17.00                  

Kedd:          8.00 – 18.00                  

Szerda:       8.00 – 20.00                  

Csütörtök:   8.00 – 18.00                  

Péntek:        8.00 – 15.00                  

Az ügyfélfogadás rendjéről a személyes ügyintézés előtt érdemes telefonon érdeklődni.

A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium