Iskolatörténet

 

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Pestszentlőrincen, a Havanna lakótelep szélén található.

Az iskola elődjét, a Magyar Királyi Polgári Állami Fiúiskolát Klebelsberg Kuno alapította 1925-ben. Az iskola 1936-ban felvette Apponyi Albert nevét: közvetlen jogelődünk az Apponyi Albert 2. számú Polgári Fiúiskola. Jelenlegi helyén 1957 óta működik - megnyitása óta az ország egyik első ének-zene tagozatos általános iskolájaként! A párhuzamos osztályok egyikében emelt szintű ének-zenei képzés folyik.

1986 óta a Vörösmarty iskola az ELTE kutatóhelye több neveléstudományi témában, pl.: pedagógiai értékelés és mérés, tanulási és pályaválasztási tanácsadás, tehetségfejlesztés, a pedagógusok szakmai értékelése. 

1989-től az új iskolavezetés és a tantestület a Kodály módszer érvényesítését és alkalmazását tekintette legfőbb zenepedagógiai koncepciójának. Ugyanebben az évbenaz iskola emelt szintű nyelvi képzést és mozgásművészeti tagozatot indított be.

Az iskola 1989 óta minden évben adventi és karácsonyi hangversenyt rendez a XVIII. kerületben, vagy a belváros valamelyik nagy templomában, (Deák téri Evangélikus templomban, Szent István Bazilikában, Ecseri úti templom).

1989 óta mozgásművészeti és balett bemutatókat szervezünk a Bókay Árpád Általános Iskola ritmikus sportgimnasztikás tanulóival együtt.

Iskolánk 1990-ben vette fel Vörösmarty Mihály nevét a költő Egyesült Államokban élő leszármazottjainak jóváhagyásával és támogatásával.

Az 1991/1992-es tanévben történt meg az iskola legnagyobb jelentőségű átalakítása,
gimnázium alapítása.

1992 óta a mai nevén Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói számára gyakorlóiskolai feladatokat látunk el.

1994 óta folyamatosan szervezzük „A hazafias költészet a magyar irodalomban” című budapesti versmondó versenyt, amellyel a hazaszeretetre való nevelés legnemesebb hagyományát alakítottuk ki. Budapest huszonhárom kerületének legjobb versmondóit az ország legkitűnőbb színészeiből, előadóművészeiből és irodalomtanáraiból alakult zsűri értékeli.

1997-ben a gimnázium emelt szintű magyar oktatással poétikai tagozatot indított, majd 2005-ben elsők között vezette be az angol és német idegen nyelvi előkészítő tagozatot. Az iskola szerkezeti és tartalmi szempontból mára teljessé vált. 8+1+4 évfolyamos szerkezetében 24 osztályban több mint 600 tanulóval ének-zenei, angol-német és poétika/kommunikáció tagozat működik.

2003-ban beindítottuk az öt évfolyamos angol és német nyelvi előkészítő tagozatot. Ezen a tagozaton kiemelt szerepet kap a középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. A képzés a kimenő évfolyamok számára az érettségi mellett ECDL bizonyítványt is nyújt. 

Iskolánk 2004 óta az ELTE gyakorlóhelye biológia, matematika, történelem, angol és informatika tantárgyból.

Néptánc csoportjaink 2005 óta színvonalas néptáncbemutatóval is gazdagítják az iskola kulturális programjait.

 Az iskola szakmai sikereihez hozzájárulnak a különféle pályázatokon elnyert támogatások:

  • 2000-ben nemzetközi kórusversenyt szerveztünk 6 külföldi énekkar és 2 zenekar részvételével a Zeneakadémia nagytermében 2,5 millió Ft értékben.

  • 2005-ben pl. MOL pályázat segítségével ének-terem épült 3,5 millió Forint értékben.

  • 1999 és 2007 között két SOCRATES programot valósítottunk meg kb. 6 millió Ft értékben.

  • 2000 – 2003-ig COMENIUS -2000 minőségbiztosítási programot valósítottunk meg 2,6 millió Ft értékben.

  • 2005 szeptemberében részt vettünk a kompetencia alapú oktatást (HEFOP 1.3.) preferáló kísérletben.

  • 2010-11-ben a kerület három másik iskolájával közösen létrehozott konzorciumunk elnyerte a TÁMOP 3.4.3 (Iskolai tehetséggondozás) pályázata által kínált 18 millió forintos támogatást.

Az iskola a humán és a művészeti tárgyak oktatását tartja kiemelt feladatának.

Iskolánk öt énekkara (Kicsinyek KórusaGyermekkarLeánykarVegyeskarCsaládi Kórus) számtalan kiemelkedő sikert ért el nemzetközi és országos versenyeken: Giessen város Nagydíja, Budapestért Díj, Az Év Kórusa cím, Éneklő Ifjúságon Arany minősítések, Arany Diploma stb. Az ének-zene tanítás és kórusaink sikereit rádió- és CD-felvételek, nemzetközi minősítések, kerületi, zeneakadémiai, rádiós és külföldi szereplések bizonyítják.

Az intézmény ismertségét ezeken a szerepléseken túl a nemzetközi kapcsolatainak is köszönheti. Kapcsolatot ápoltunk több európai iskolával a következő városokban: Seeboden, Thüringen, Bécs (Ausztria), Hradec Kralove (Csehország), Tienen (Belgium), Jelling (Dánia), Giessen, Westerstede, Weimar (Németország), Tokió (Japán), Byton (Lengyelország), San Nicola la Strada (Olaszország), Topolya (Szerbia).

Kulturált szabadidős tevékenységet biztosít tanulóik számára: sport, kézműves foglalkozás, üvegfestő- és sakk-szakkör formájában, és az iskolán kívüli programokkal: úszásoktatás, színház- és múzeumlátogatás, hétvégi túrázás, síelés, nyári táborozási lehetőségekkel. Igény szerint hitoktatást is biztosítanak, és jó kapcsolatot ápolnak a kerületi egyházakkal.

Hagyományai között kiemelésre méltó a Vörösmarty Nap, a Gyermeknap és a Farsang, amelyet a pedagógusok a szülői munkaközösséggel együttműködve szerveznek.

A gimnázium poétika illetve kommunikáció tagozatos tanulóinak publicisztikai, prózai és lírai alkotásai az iskola időszaki kiadványaiban kapnak helyet, ilyen volt a Polyhymnia és Paca című diákújság.

Vidámság Háza Alapítvány a tehetséges hátrányos helyzetű tanulókat segíti.