BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

k

 

Az iskolát 1925-ben alapították, jelenlegi épületében 1957 óta működik. Iskolánk körzeten kívüli intézmény. Tanulói létszáma 660 fő. Az ország egyik első ének-zene tagozatos általános iskolája, melynek gimnáziumi tagozata 1991-ben kezdte meg működését. A 8+1+4 évfolyamos szerkezetben ének-zenei, angol, német és poétika/kommunikáció tagozat működik. Az iskola kiemelt feladata a tehetséggondozás. Ehhez kapcsolódik a magánének, a hangszeres képzés, a ritmikus sportgimnasztika, valamint a néptánc tanítás. Ezt egészítik ki a szabadidős tevékenységek, (kézműves foglalkozás, üvegfestés, sakkszakkör), valamint az iskolán kívüli programok: úszásoktatás, színház- és múzeumlátogatás, hétvégi túrázás, télen síelés, nyáron vízitúra, tehetséggondozó táborok.

Az iskola a humán és a művészeti szakok oktatását tartja kiemelt feladatának, de valamennyi tantárgyból kimagaslóan jók a tanulmányi eredmények.A gimnáziumi továbbtanulás 90, a főiskolai-egyetemi 80 %-os. Az intézmény 1986 óta az ELTE kutatóhelye több neveléstudományi témában, és 2004 óta az ELTE gyakorlóhelye biológia, magyar, történelem, angol, informatika tantárgyból. Tizenöt éve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorló gimnáziuma.  

         A tantestület számos kulturális feladatot is ellát: kerületi és budapesti Vörösmarty-szavalóversenyt, karácsonyi hangversenyt, komolyzenei gálaműsorokat, mozgásművészeti és néptánc bemutatókat rendez tanítványai bevonásával. Két nemzetközi Socrates program résztvevőjeként több külföldi iskolával ápol szakmai-partneri kapcsolatot. A nagyhírű gimnáziumi leánykar több hazai és nemzetközi díj birtokosa, Nemzetközi Nagydíjas és Budapestért-díjas. 

A gimnáziumi osztályok angol és német idegen nyelvi előkészítő évfolyamra épülnek, és így a 10. évfolyam végén minden vörösmartys tanulónak lehetősége nyílik a középfokú nyelvvizsga megszerzésére. Az emelt óraszámú informatika oktatás lezárásaként diákjaink ECDL vizsgát tesznek.  

A tanárokat jellemzi a nagyfokú innovációs készség, folyamatos önképzés, magas igényszint, nagy szakmai tudás, elkötelezettség a feladatok iránt. Tanítványaink pedig a képesek arra, hogy a felkínált lehetőségekkel éljenek. A tanulók többsége a peremkerületekből és az agglomerációs körzetből kerül ki. Az iskola a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlesztésével éri el a legnagyobb sikereket, s a tantestület indítja el őket az értelmiségi és a művészi pálya útján.

           Az iskola működését a Vidámság Háza Alapítványa segíti.