Nyilatkozatok

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról letölthető IDE kattintva!

Szülői nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztató Letöltés

Az ebédbefizetés átutalásos fizetési móddal kapcsolatos tájékoztató. Letöltés

Mentesítés szakköri foglalkoztatás alól Letöltés

 

Jelentkezési lapok

Szakköri jelentkezési lap Letöltés

 

Kérelmek

Bizonyítvány másodlat kérelem Letöltés

Egyéni tanrend iránti kérelem https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Kérelem a tanulói jogviszony szüneteltetéséhez Letöltés