BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Nyilatkozatok

Járványügyi nyilatkozat letölthető IDE kattintva!

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról letölthető IDE kattintva!

Szülői nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan tantárgy választásáról Letöltés

Az ebédbefizetés átutalásos fizetési móddal kapcsolatos tájékoztató Letöltés

Mentesítés szakköri foglalkoztatás alól Letöltés

Jelentkezési lapok

Szakköri jelentkezési lap Letöltés

Kérelmek

Bizonyítvány másodlat kérelem Letöltés

Egyéni tanrend iránti kérelem: https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Kérelem a tanulói jogviszony szüneteltetéséhez Letöltés