BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A kommunikáció tagozatos osztályokban a diákok a kommunikáció általános kérdéseivel ismerkednek, betekintést nyernek a hétköznapjainkban oly nagy szerepet betöltő médiumok felépítésébe, működésébe. Célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük a kommunikációs rendszerek működését, a társadalmi kommunikáció sajátosságait, valamint a kommunikáció és a média fontos intézményeit. A kommunikációs osztályban kiemelt szerepet tölt be a diákok általános műveltségének gyarapítása, írás- és beszédkészségük fejlesztése. Gyakorlati feladataik fontos részét képezi az iskolarádió működtetése,  színdarabok és tudósítás készítése az iskola eseményeiről.
A képzés során megszerzett ismeretek, gyakorlat, jártasság segítséget nyújt számos humán területet célzó továbbtanulásra való felkészüléshez.