BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Általános iskolai beiskolázás

Tájékoztató kiadvány a leendő elsős tanulók szüleinek

A 2020/2021-es tanévben készített bemutatkozó kisfilmünk itt érhető el.

Szülői tájékoztató értekezlet

A 2023. november 6-án (hétfő) megjelenni nem tudó érdeklődők részére 2024. január 15-én (hétfő) 17:00-i kezdettel szülői értekezletet tartunk a tornateremben.

Csipegető foglalkozások 

2024. január 29-én (hétfő) és 2024. február 12-én (hétfő) 17:00-i kezdettel az óvodás gyermekeket csipegető foglalkozásokra várjuk a kisépületbe, ahol megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel. A regisztráció lezárult. A foglalkozáson részt venni előzetes regisztrációval lehetséges. Legkésőbb 3/4 5-re várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt a kisépüket aulájába, az elektronikus regisztrációt követő személyes bejelentkezésre. A kiosztott jelentkezési lapokat a foglalkozások végén kérjük leadni.

Képességmérés

2024. március 18-19-én (hétfő-kedd)

Az előzetes jelentkezések ismeretében a regisztráció március 1-jén (péntek) 09:00-kor nyílik meg, és március 11-én (hétfő) 16:00-ig érhető el. 

Az általános iskola ének-zene tagozatára jelentkező nagycsoportos óvodás gyermekek alkalmassági vizsgát tesznek, mely három részből áll:
 • gyermekdalok éneklése,
 • ritmus visszatapsolása,
 • rövid motívum visszaéneklése.

A fentieken kívül lényeges, hogy a gyermek szeressen énekelni, merjen kiállni, fegyelmezetten viselkedjen, és nem utolsó sorban a szülői támogatásnak is fontos szerepe van az iskola/tagozat választásában.

Az általános iskola nyelvi osztályába jelentkező gyermekekkel játékos foglalkozás keretében az iskola alsó tagozatos munkaközösségének pedagógusai ismerkednek meg.

Az angol vagy német speciális tantervű osztályba azokat a gyerekeket várjuk, akik:

 • tisztán ejtik a hangokat, szavakat,
 • az átlagosnál fejlettebb szóbeli kifejezőkészségük van,
 • alapvető ismereteik vannak önmagukról, családjukról, (lakcím, apa, anya neve, testvérek),
 • tájékozottak a környezetükről (évszakok, nap, napszak),
 • motiváltak,
 • gazdag a szókincsük,
 • helyesen alkotnak mondatokat,
 • tartós a figyelmük, pontos az emlékezetük, jó a megfigyelőképességük, 
 • érdeklődésük sokoldalú.

Hit- és erkölcstan oktatás

A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információ itt érhető el.