BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Általános iskolai beiskolázás

Tájékoztató kiadvány a leendő elsős tanulók szüleinek

A 2020/2021-es tanévben készített bemutatkozó kisfilmünk itt érhető el.

Szülői tájékoztató értekezlet

Tervezett időpontok a járványügyi helyzet alakulásának függvényében:

2021. november 15. és 2022. január 10. (hétfő)

A november 15-i szülői értekezlet 16:00-kor, illetve 17:15-kor online zajlik a Google Meet felületén a regisztráció során megadott e-mail címre a tájékoztató napján elküldött linken.

A január 10-i szülői értekezletet 16:30-tól online tartjuk a Google Meet felületén, melyre előreláthatóan december közepén nyitjuk meg a regisztrációt a novemberi tájékoztatón részt nem vett érdeklődők részére!

Csipegető foglalkozás

Tervezett időpontok a járványügyi helyzet alakulásának függvényében: 

2022. január 24. és február 14. (hétfő), 17:00 

Képességmérés 

Tervezett időpontok a járványügyi helyzet alakulásának függvényében: 

2022. március 21-22. (hétfő-kedd)

Az előzetes jelentkezések ismeretében a képességmérés regisztrációja a csipegető foglalkozások után érhető el.

Az általános iskola ének-zene tagozatára jelentkező nagycsoportos óvodás gyermekek alkalmassági vizsgát tesznek, mely három részből áll:

 • gyermekdalok éneklése,
 • ritmus visszatapsolása,
 • rövid motívum visszaéneklése.

A fentieken kívül lényeges, hogy a gyermek szeressen énekelni, merjen kiállni, fegyelmezetten viselkedjen, és nem utolsó sorban a szülői támogatásnak is fontos szerepe van az iskola/tagozat választásában.

Az általános iskola nyelvi osztályába jelentkező gyermekekkel játékos foglalkozás keretében az iskola alsó tagozatos munkaközösségének pedagógusai ismerkednek meg.

Az angol vagy német speciális tantervű osztályba azokat a gyerekeket várjuk, akik:

 • tisztán ejtik a hangokat, szavakat,
 • az átlagosnál fejlettebb szóbeli kifejezőkészségük van,
 • alapvető ismereteik vannak önmagukról, családjukról, (lakcím, apa, anya neve, testvérek),
 • tájékozottak a környezetükről (évszakok, nap, napszak),
 • motiváltak,
 • gazdag a szókincsük,
 • helyesen alkotnak mondatokat,
 • tartós a figyelmük, pontos az emlékezetük, jó a megfigyelőképességük, 
 • érdeklődésük sokoldalú.

Beiratkozás

Az előzetesen nyert tapasztalataink alapján javasolt gyermekek esetében a beiratkozás az alábbi napokon lesz:

2022. április 21-22. (csütörtök-péntek)

A személyesen történő beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványok az alábbiakban tekinthetők meg:

Személyi adatlap

Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről
 
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
 
 
 
Hit- és erkölcstan oktatás

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó, hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információ az alábbiakban olvasható:

- Magyar Katolikus Egyház (a 2021/22-es tanévre vonatkozó részletek: tájékoztató és tájékoztató levél),

- Budapest-Kispesti Görögkatolikus Parókia (a 2021/22-es tanévre vonatkozó részletek itt érhetők el),

- Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református Egyházközség (a 2021/22-es tanévre vonatkozó részletek: tájékoztató, szülői tájékoztató prezentáció, erkölcstan vagy hittan?),

- Magyarországi Evangélikus Egyház Pestszentlőrinci Egyházközség (a 2021/22-es tanévre vonatkozó részletek itt érhetők el),

- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,

- HIT Gyülekezete (a 2021/22-es tanévre vonatkozó részletek: tájékoztatótanterv és videó).

A felekezetek elérhetőségeiről a Szülőknek/Hitoktatás menüpontban tájékozódhatnak.