BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Általános iskolai beiskolázás

Tájékoztató kiadvány a leendő elsős tanulók szüleinek

A 2020/2021-es tanévben készített bemutatkozó kisfilmünk itt érhető el.

Szülői tájékoztató értekezlet

2022. november 14-én (hétfő), illetve a 2022. novemberi tájékoztatón megjelenni nem tudó érdeklődők részére 2023. január 9-én (hétfő) 17:00-i kezdettel szülői értekezletet tartunk a tornateremben. Regisztráció nem szükséges.

Csipegető foglalkozás

2023. január 30-án (hétfő) és február 13-án (hétfő) 17:00-i kezdettel csipegető foglalkozásokat tartunk, melyekre január 26. (csütörtök) 16:00-ig fogadtuk a regisztrációt.

A foglalkozásokra a regisztrált gyermekek esetében a kisépület emeleti termeiben kerül sor. 16:30-tól várjuk az óvodás gyermekeket és szüleiket a kisépület földszinti termeiben a kiírás szerint. A jelentkezési lap kitöltésére a foglalkozások alatt nyílik lehetőség a szülők számára. Kérjük, legyenek szívesek jelezni, ha gyermekük nem tud részt venni a választott foglalkozáson. 

Regisztrációt a zenei tagozatra február 9-ig (csütörtök) elfogadunk.

Képességmérés 

2023. március 20-21. (hétfő-kedd), melyre a csipegető foglalkozások után a megadott módon lehet jelentkezni.

Az általános iskola ének-zene tagozatára jelentkező nagycsoportos óvodás gyermekek alkalmassági vizsgát tesznek, mely három részből áll:

 • gyermekdalok éneklése,
 • ritmus visszatapsolása,
 • rövid motívum visszaéneklése.

A fentieken kívül lényeges, hogy a gyermek szeressen énekelni, merjen kiállni, fegyelmezetten viselkedjen, és nem utolsó sorban a szülői támogatásnak is fontos szerepe van az iskola/tagozat választásában.

Az általános iskola nyelvi osztályába jelentkező gyermekekkel játékos foglalkozás keretében az iskola alsó tagozatos munkaközösségének pedagógusai ismerkednek meg.

Az angol vagy német speciális tantervű osztályba azokat a gyerekeket várjuk, akik:

 • tisztán ejtik a hangokat, szavakat,
 • az átlagosnál fejlettebb szóbeli kifejezőkészségük van,
 • alapvető ismereteik vannak önmagukról, családjukról, (lakcím, apa, anya neve, testvérek),
 • tájékozottak a környezetükről (évszakok, nap, napszak),
 • motiváltak,
 • gazdag a szókincsük,
 • helyesen alkotnak mondatokat,
 • tartós a figyelmük, pontos az emlékezetük, jó a megfigyelőképességük, 
 • érdeklődésük sokoldalú.

Beiratkozás

Az előzetesen nyert tapasztalataink alapján javasolt gyermekek esetében a beiratkozás 2023. április 20-21-én (csütörtök-péntek) lesz.


Hit- és erkölcstan oktatás

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó, hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információ szülői értekezlet vagy a honlapra felkerülő tájékoztató anyagok formájában 2023. március 6-án (hétfő) várható.

  

Felvételt nyert tanulók
A 2023/2024-es tanévre felvételt nyert első osztályos tanulók szülei részére 2023. június 19-én (hétfő) 17:00-i kezdettel szülői értekezletet tartunk.