BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Gimnáziumi beiskolázás


Kedves Szülők és Diákok!

Az alábbiakban találhatnak majd információkat a 2024/2025-ben induló tagozatainkról és a felvételi rendjéről.

Felvételi tájékoztató a 2024. szeptemberében induló gimnáziumi osztályokról.

 

Szóbeli felvételi időpontjai

2024. március 12. egész nap

2024. március 13. délután

2024. március 18. 14:00 órától (pótnap)

A pontos beosztás a 2024.03.01-jén lesz megtekinthető a honlapon, külön értesítést nem küldünk.

Központi felvételi vizsga

A központi felvételi vizsga eredményei 

A 2024. január 20-ai központi felvételi vizsgára a vizsgabehívókat az általános iskolákba kiküldjük, várjuk a vizsgázókat 1/2 10-re!

A vizsga beosztása itt is megtekinthető

A diákok ne felejtsétek otthon:

- a személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,

- a felvételik megírásához szükséges eszközöket.

A kijavított dolgozatokat 2024. január 26-án 8:00 és 16:00 óra között lehet megtekinteni az iskola könyvtárában.

A felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

 

A szóbeli vizsga témakörei 

Angol tagozat

Német tagozat

Ének-zene tagozat

Humán tagozat

 

 

Nyílt napjainkat 2023. november 09-én és 2023. november 15-én tartjuk.

A regisztráció itt érhető el.

 

A következő linkeken találhatóak tagozataink bemutatói:

Angol tagozat

Német tagozat

Ének-zene tagozat:

Induló tagozatok a 2024/2025. tanévben:

Tagozat
kód

Tanulmányi
terület

Képzés
időtartama

Felvehető
létszám

Alkalmassági
vizsga

Szóbeli
vizsga

0004

Nyelvi előkészítőre épülő angol tagozat

5 év

15 fő

nincs

van,
angol szóbeli vizsga

0005

Nyelvi előkészítőre épülő német tagozat

5 év

15 fő

nincs

van,
német szóbeli vizsga

0006

Ének-zene tagozat

4 év

16 fő

van,
ének-zene
tantárgyból

nincs

0007

Humán tagozat

4 év

16 fő

nincs

van,
magyar irodalom szóbeli vizsga

 

A felvételi eljárás rendje

A jelentkezés

módja és ideje a központi felvételire

Minden iskolánkba jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán.

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést közvetlenül a központi írásbeli vizsgát hirdető iskolához lehet benyújtani a központilag kiadott jelentkezési lapon.

Jelentkezés határideje: 2023. november 30.

Az írásbeli felvételi

vizsga tárgya, ideje

Valamennyi tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából:
2024. január 20. (szombat) 10:00 óra

 

Pótló központi írásbeli vizsga azok számára, akik az előző vizsgán
alapos indok miatt nem tudtak részt venni:
2024. január 30. (kedd) 14:00 óra

A központi írásbeli vizsgára a vizsgabehívókat az általános iskoláknak küldjük.

.

Kérjük a tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt.

A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az SNI-s és BTM-es tanulók részére a felvételi vizsgán 15 perccel hosszabb felkészülési időt biztosítunk.
Az írásbeli vizsgán - szükség esetén - lehetővé tesszük a tanuló iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép) alkalmazását.

Amennyiben a felvételi eljárás során élni kívánnak a szakvéleményben leírt kedvezményekkel, a felvételi jelentkezéshez mellékeljék az erre irányuló szülői kérelmet és a hivatalos, érvényes szakvélemény fénymásolatát. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény vezetője bírálja el.

Értékelő lapok megtekintése, átvétele

A kijavított dolgozatok megtekintésére, az értékelő lapok átvételére az iskola könyvtárában kerül sor:

2024. január 26-én 08:00-16:00 óra között

A jelentkezés módja és ideje az általános felvételi eljárásra

Az általános felvételi eljárás keretében a jelentkezési lapot az

általános iskolák továbbítják intézményünkhöz.

A jelentkezési lapok továbbításának határideje: 2024. 02. 21.