Gimnáziumi beiskolázás

 
Gimnázium
 
A járványhelyzet miatt a nyílt napokat sajnos nem áll módunkban megtartani.
 
A központi írásbeli vizsgát 2021. január 23. (szombat) 10:00 órakor megtartjuk, amennyiben bármilyen változás van a honlapon jelezni fogjuk.
 

 

Induló tagozatok a 2021/2022. tanévben:

 tagozatkódok
 

 

A felvételi eljárás rendje

 

A jelentkezés módja és
ideje a központi felvételire 

Minden iskolánkba jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán.

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést közvetlenül a központi írásbeli vizsgát hirdető iskolához lehet benyújtani a központilag kiadott jelentkezési lapon.

Jelentkezés határideje: 2020. 12.04. 

 Az írásbeli felvételi vizsga tárgya, ideje

 Valamennyi tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából:
2021. január 23. (szombat) 10:00 óra
Pótló központi írásbeli vizsga azok számára, akik az előző vizsgán alapos indok miatt nem tudtak részt venni:
2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra

A központi írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. Kérjük a tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt.

A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az SNI és BTM tanulók részére a felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk.

Az írásbeli vizsgán, szükség esetén lehetővé tesszük a tanuló iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép) alkalmazását. Amennyiben a felvételi eljárás során élni kívánnak a szakvéleményben leírt kedvezményekkel, a felvételi jelentkezéshez mellékeljék az erre irányuló szülői kérelmet és a hivatalos érvényes szakvélemény fénymásolatát. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény vezetője bírálja el.

 Értékelő lapok megtekintése, átvétele  A kijavított dolgozatok megtekintésére, az értékelő lapok átvételére az iskola könyvtárában kerül sor:
2021. január 29-én 08:00-16:00 óra között
 A jelentkezés módja és ideje az általános felvételi eljárásra

 Az általános felvételi eljárás keretében a jelentkezési lapot az általános iskolák továbbítják intézményünkhöz.

A jelentkezési lapok továbbításának határideje: 2021. 02. 19.

 

Szóbeli vizsga témakörei

Angol nyelv

Német nyelv

Ének-zene

A szóbeli felvételi vizsga helye

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.

A szóbeli felvételi ideje:

2021. március 04. 12:15 óra

2021. március 10. 12:15 óra

2021. március 11. 14:00 óra (pótnap)

A felvételi vizsga beosztásáról az intézmény honlapján, oktatási azonosítóval vagy jeligével jelölve (www.vmzene.hu) tájékoztatjuk a jelentkezőket. A jelentkező diákok a szóbeli időpontjáról a honlapon tájékozódhatnak.