BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Gimnáziumi beiskolázás


Kedves Szülők és Diákok!

Az alábbiakban találhatnak információkat a 2023/2024-ben induló tagozatainkról és a felvételi rendjéről.

Felvételi tájékoztató a 2023. szeptemberében induló gimnáziumi osztályokról

 Nyílt napjainkat 2022. november 10-én és 2022. november 16-án tartjuk.

A regisztrációs elérhető itt.

 

A következő linkeken találhatóak tagozataink bemutatói:

Angol tagozat

Német tagozat

Ének-zene tagozat:

 

Induló tagozatok a 2023/2024. tanévben:

Tagozat
kód

Tanulmányi
terület

Képzés
időtartama

Felvehető
létszám

Alkalmassági
vizsga

Szóbeli
vizsga

0004

Nyelvi előkészítőre épülő angol tagozat

5 év

22 fő

nincs

van,
angol szóbeli vizsga

0005

Nyelvi előkészítőre épülő német tagozat

5 év

10 fő

nincs

van,
német szóbeli vizsga

0006

Angol nyelvi tagozat Ének-zene szakiránnyal

4 év

15 fő

van

van,
ének-zene szóbeli vizsga

0007

Angol nyelvi tagozat humán szakiránnyal

4 év

17 fő

nincs

van,
magyar irodalom szóbeli vizsga

 

 

A felvételi eljárás rendje

 

A jelentkezés

módja és ideje a központi felvételire

Minden iskolánkba jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán.

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést közvetlenül a központi írásbeli vizsgát hirdető iskolához lehet benyújtani a központilag kiadott jelentkezési lapon.

Jelentkezés határideje: 2022. december 2.

Az írásbeli felvételi

vizsga tárgya, ideje

Valamennyi tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából:
2023. január 21. (szombat) 10:00 óra

 

Pótló központi írásbeli vizsga azok számára, akik az előző vizsgán
alapos indok miatt nem tudtak részt venni:
2023. január 31. (csütörtök) 14:00 óra

A központi írásbeli vizsgára a vizsgabehívókat az általános iskoláknak küldjük.

Kérjük a tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt.

A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az SNI-s és BTM-es tanulók részére a felvételi vizsgán 15 perccel hosszabb felkészülési időt biztosítunk.
Az írásbeli vizsgán - szükség esetén - lehetővé tesszük a tanuló iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép) alkalmazását.

Amennyiben a felvételi eljárás során élni kívánnak a szakvéleményben leírt kedvezményekkel, a felvételi jelentkezéshez mellékeljék az erre irányuló szülői kérelmet és a hivatalos, érvényes szakvélemény fénymásolatát. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény vezetője bírálja el.

Értékelő lapok megtekintése, átvétele

A kijavított dolgozatok megtekintésére, az értékelő lapok átvételére az iskola könyvtárában kerül sor:

2023. január 27-én 08:00-16:00 óra között

A jelentkezés módja és ideje az általános felvételi eljárásra

Az általános felvételi eljárás keretében a jelentkezési lapot az

általános iskolák továbbítják intézményünkhöz.

A jelentkezési lapok továbbításának határideje: 2023. 02. 22.

 
 
 
 

A szóbeli felvételi vizsga helye

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.

A szóbeli felvételi ideje:

2023. március 6. egész nap

2023. március 9. délután

2023. március 13. 14:00 órától (pótnap)

A felvételi vizsga pontos beosztásáról a honlapon oktatási azonosítóval vagy jeligével jelölve tájékoztatjuk a jelentkezőket. A jelentkező diákok a szóbeli időpontjáról nem kapnak külön értesítést.