BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

szombat, 21 március 2020 10:56

Részletek a digitális munkarendről

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

2020. március 16-ától az 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározat, valamint a 3/2020. (III.14.) EMMI határozat alapján új oktatási munkarend, a „tantermen kívüli, digitális munkarend” lépett életbe iskolánkban. Ennek értelmében a tanítás és a tanulás nem megszűnik, hanem más keretek között szerveződik.

A kialakult helyzet valamennyiünk számára új típusú gondolkodást, életvitelt és munkarendet követel meg. Célunk az, hogy valamennyi tanulónk számára segítséget nyújtsunk és esélyt biztosítsunk a tananyag elsajátítására, valamint a végzősök érettségi vizsgákra történő felkészítésére. Ahogy megszületik az érettségi vizsgákat érintő minisztériumi/kormányzati döntés, haladéktalanul értesítjük a diákokat a tennivalókról.

Természetesen sor kerül a tanulók előrehaladásának ellenőrzésére, a teljesítmények értékelésére, osztályozásra is. A tantárgyak csak abban az esteben lesznek értékelhetőek, ha a feladatokat határidőre teljesítik tanulóink, amihez kérjük a szülők segítségét is.

A tankönyvek jelentős része letölthető PDF-változatban elérhető a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.

Az e-Kréta-rendszerben tudják nyomon követni a tananyagban való előrehaladást, a házi feladatokat, az osztályzatokat, az elektronikus üzeneteket, valamint a kérdőíveket. Az online kapcsolattartás elsődleges színtere az e-KRÉTA felülete, de a kollégák a Facebookon, Messengeren, e-mailben, illetve telefonon is tartják a kapcsolatot a szülőkkel/diákokkal. Tervezzük más kommunikációs platform bevezetését is (Google Classroom, Microsoft Teams). Több kollégám használ oktatást segítő alkalmazásokat (pl. Redmenta, Quizlet).

Az iskolapszichológus Facebook-felhasználói oldalt hozott létre az információ közzététele és ellátás nyújtása céljából hétköznaponként 11:00-16:00 között.

A szakszolgálati ellátás is digitális formában kerül megszervezésre az új megsegítési módszerek és feladatok kidolgozását követően. A fejlesztésre jogosult tanulók szüleinek a fentiekről történő tájékoztatása az e-KRÉTA-rendszeren keresztül megtörtént.

Az új munkarend komoly kihívás mindenki számára. Ahhoz, hogy eredményesen haladjon gyermekük a tananyagtartalom elsajátításában, mindenképpen szükséges az Önök részéről a folyamatos támogatás, valamint kérjük, jelezzék az osztályfőnököknek és a pedagógusoknak, ha valamilyen problémába ütköznek a kapcsolattartást, a feladatokat vagy bármi mást illetően. Akár telefonon, akár e-mailben készséggel állunk rendelkezésre.

Megértésükre, támogatásukra, együttműködésükre továbbra is számítunk. Hiszem, hogy közösen sikeresen tudjuk teljesíteni feladatainkat.

 

Budapest, 2020. március 20.

 

Pásztor Józsefné

intézményvezető