Az általános iskolában két párhuzamos osztály indul, az egyikben az angol, illetve német nyelvet, a másikban az ének-zenét tanulják emelt óraszámban tanulóink.

 

Általános iskola

Az általános iskola első évfolyamán két osztályt indítunk. Diákjaink nyolc éven át kiemelt óraszámban tanulják az ének-zenét, illetve az angol vagy német nyelvet.

Ének- zene 

Az iskola a humán értékek átadását tartja kiemelt nevelési feladatának. Ennek egyik eleme a zenei képzés, amely alkalmat nyújt a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére, valamint a zenei tehetségek felfedezésére és fejlesztésére. A kórusok sikerét rádiófelvételek, több CD megjelentetése, valamint hazai és nemzetközi versenyeken elért első és második helyezések fémjelzik.

 

Angol, német

A nyelvoktatás célja a diákok idegen nyelvi műveltségének megteremtése és szélesítése, a konvertálható nyelvtudás megszerzése, amit külföldi nyelvgyakorlási lehetőség is segít. Az angol vagy német speciális tantervű osztályainkban 1-3. osztályban heti 2 órában, 4. osztálytól heti 4 órában tanítjuk az idegen nyelvet.

 

Kutasi Adrienn és Szabára Márton igazgatóhelyettes