A gimnázium alapításakor egy nyelvi és egy zenei tagozatos osztály indult. A nyelvi osztályban tanulók első idegen nyelvnek az angolt vagy a németet választhatták, a második idegen nyelv a latin volt. Az angol nyelvtanulást három anyanyelvi tanár segítette, akik az Egyesült Államokból érkeztek. Később a latin nyelv helyett egy második élő idegen nyelvet tanulhattak a nyelvtagozatosok: angolt és németet.

Mindkét idegen nyelvet a gimnáziumi tanulmányaik alatt a diákoknak heti 5 órában tanítottuk.

A Nyelvi Előkészítő Évfolyamot az elsők között indítottuk el a 2004/2005-ös tanévben.

Az első két évben a tanulók heti 18 órában tanulták az első idegen nyelvet. A 3. évtől kezdve már a NYEK évfolyamon is két idegen nyelvet tanítunk. Három éve a zeneis gimnáziumi osztályainknak is lehetősége van NYEK évfolyamra járni. Mióta ilyen formán tudunk nyelvet oktatni, sok diák szerez középfokú nyelvvizsgát az öt év alatt.

 

nyelvvizsga