BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Iskolánk angol tagozatos humán szakirányú osztályában a diákok eredményesen készülhetnek fel az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire.

Célunk, hogy tanulóink elmélyüljenek az anyanyelvi kommunikáció és irodalomelmélet, illetve –történet területein. A tanórák során fejlesztjük a kulturális kifejezőkészséget, a gyakorlati írásbeliség műfajainak ismeretét és alkotását. Segítjük a kritikus műelemzői szemlélet kialakulását, emellett erősítjük tanulóink vitakészségét. Diákjaink komplex képet kapnak az irodalomtörténet, történelem és a művészettörténet mélyebb összefüggéseiről. Kommunikációs készségük fejlesztésével magabiztosságot nyernek a megszerzett tudás előadásának területén, valamint az önkifejezésben.

A képzés során megszerzett valamennyi ismeret, jártasság és gyakorlat szilárd alapot biztosít számos főiskola és egyetem humán szakára való felkészüléshez: jogi, társadalomtudományi, pedagógiai és bölcsészettudományi képzésekhez.