BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Nyelvi tagozat

Az alsó tagozatos nyelvoktatás célja az idegen nyelv megszerettetése, valamint a megfelelő nyelvi alapok és a kiejtés elsajátíttatása. A nyelvtanulás kezdeti szakaszában a dalok, versek, mondókák segítik a nyelvi fordulatok beépülését, és fejlesztik a kiejtést. Első osztálytól kezdve a tanulók életkorának megfelelően cselekvésre épülő, játékos módszerekkel, heti két, majd 4. osztályban négy órában tanítjuk az angol vagy a német nyelvet.


A célnyelvi országok hagyományainak, kultúrájának ismerete segíti a nyelvtanulást, így kulturális programokkal, játékos foglalkozásokkal is színesítjük a nyelvtanulás folyamatát a tanórán kívül is (pl. Halloween-napi mulatság, Márton-nap).


Az alsó tagozatos tanulók idegen nyelvi műsorral készülnek az osztálykarácsonyi ünnepségre, valamint a német tagozatos diákok a kerületi vers- és prózamondó versenyen képviselik iskolánkat. A 4. évfolyam végén belső (írásbeli és szóbeli) vizsgán mérettetik meg magukat a tanulók.

 

Az ének-zene tagozatos osztályainkban 4. osztályban, heti 2 órában kezdjük tanítani az idegen nyelvet.