BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A 2019/2020-as tanévtől kezdődően egyes osztályokban lehetőség nyílik tanórai, szakköri, tehetséggondozó vagy napközis foglalkozások keretében LEGO robotika képzésben részt venni. A LEGO WEDO eszközkészlet a tanulókat a feladatmegoldásra motiválja, ugyanakkor a kompetenciafejlesztésben (különös tekintettel a problémamegoldó képesség, a magasabb rendű gondolkodási készségek, a kritikus gondolkodási képesség, a problémamegoldó képesség és az együttműködési képesség fejlesztésére) is eredményesen alkalmazható, számos lehetőséget biztosítva a tanulói kreativitásnak. Játékos formában megismerik a tanulók a komplex feladatok megtervezésének, végrehajtásának és az eredmények bemutatásának módszereit, megalapozzák az algoritmikus gondolkodás alapjait. Az ismeretük a gyakorlati tevékenység során alkalmazható tudássá alakul. A módszer támogatja a felfedezésre alapuló oktatást, így a tanulók nyitottabbá válnak a tanulásra. A tanulók aktívan vesznek részt saját tanulási folyamatuk alakításában. Mindezek segítik a társadalmi elvárásokhoz való közeledést. Az elkészült produktum (robot programozása a megadott tervnek megfelelően) kapcsolódik a környezeti neveléshez.

 

Neptanc 26

 


 

Vissza az alsós további képzések és programok oldalra