BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A 2014-ben elnyert örökös ökoiskolai cím jegyében különböző környezetvédelmi programokat szervezünk.

 

VÍZ VILÁGNAPJA / FÖLD NAPJA

Különböző programokba vonjuk be a gyerekeket a környezettudatos nevelés céljából. A természettudományi munkaközösség, illetve iskolánk ökoprogramja keretében a tanulók környezetvédelmi vetélkedőkön vesznek részt, megtisztítják az iskola udvarát a szeméttől, fát, virágot ültetnek.

 

Víz viágnapja 1

 


 

KERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY

Több mint tíz éve minden tavasszal megrendezzük a kerületi környezetvédelmi versenyt a második osztályosok részvételével a Fenntarthatósági Témahéten. A kisiskolások játékos akadályversenyen vesznek részt, ahol az életkoruknak megfelelő szinten oldhatnak meg a környezetvédelemmel kapcsolatos gyakorlati feladatokat (pl. szelektív hulladékgyűjtés, állatok és növények védelme, víz- és levegőszennyezés csökkentése, energiatakarékosság). Ezeket az ismereteket mindennapi életükben is alkalmazhatják. 

 

Környezetvédelmi verseny

 

A Fenntarthatósági Témahéten minden tantárgy egy-egy tanítási óráján a kiválasztott környezetvédelmi témakörrel foglalkozunk a gyerekekkel. Kiemeljük annak fontosságát, és tudatosítjuk a tanulókban, hogy egymással szorosan összefüggő, komplex környezetvédelmi feladatot végzünk. Ezt a mindennapi életükbe ők maguk is beépíthetik, miközben fejlődik a felelősségtudatuk is.

 


 

DR. DOLF JÁNOSNÉ EMLÉKÉRE RENDEZETT VERSENY

Dr. Dolf Jánosné, Zsóka néni hosszú ideig dolgozott tanítóként, majd igazgatóhelyettesként iskolánkban. Mindig nagyon fontos volt számára a környezettudatos szemlélet és a természetszeretet kialakítása tanítványaiban. Az emlékére megtartott versenyen az összes alsó tagozatos kisdiákunk részt vesz, és egy játékos délután során mélyíti el a környezetvédelemről szerzett ismereteit. A vetélkedőt Dr. Dolf János alapítványa támogatja.

 

Környezetvédelmi verseny

 

Vissza az alsós további képzések és programok oldalra