BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A tanulmányi kirándulások a tantervi anyaghoz kapcsolódóan a tanult ismeretek kiegészítését, megértését, további ismeretek, életszerű tapasztalatok megszerzését szolgálják az iskola falai közül kilépve, az ország különböző tájainak, építészetének, kulturális intézményeinek, történelmi nevezetességeinek sorravételével. Oktató-nevelő szerepük mellett életre szóló élményt nyújtanak.

Az alsós évfolyamokon a négy év során mindig más és más kirándulóhelyeket keresünk fel. Figyelembe vesszük a csoport összetételét, érdeklődési körét, életkori sajátosságait. Nagyon jó hangulatúak a kirándulások, és kiváló közösségalakító hatásuk van. Más-más oldalról ismerjük meg egymást azzal, hogy kilépünk a megszokott fizikai környezetből.

 

Tanulmányi kirándulás

 

 

Vissza az alsós további képzések és programok oldalra